2 قطعه زمین کاربری مسکونی در ماسال
مساحت : 1940 قیمت : توافقی
3 قطعه زمین نسق دار در ماسال
مساحت : 748 قیمت : توافقی
فروش زمین 458 متری در ماسال
مساحت : 458 458000000 تومان
فروش زمین 402 متری در ماسال
مساحت : 402 قیمت : توافقی
فروش زمین 1300متری در مرکیه ماسال
مساحت : 1300 قیمت : توافقی
فروش زمین ارزان 500متری در ماسال
مساحت : 500 قیمت : توافقی
فروش زمین ارزان در وشمه سرا
مساحت : 430 قیمت : توافقی