فروش دو واحد آپارتمان در ماسال
مساحت : 101 قیمت : توافقی
یک واحد آپارتمان 75 متری در ماسال
مساحت : 75 قیمت : توافقی
فروش آپارتمان 85 متری در ماسال
مساحت : 85 قیمت : توافقی
فروش آپارتمان 75متری در ماسال
مساحت : 75 قیمت : توافقی
فروش آپارتمان واقع در ماسال
مساحت : 95 قیمت : توافقی