زمین سند دار 496 متری در ماسال
مساحت : 496 قیمت : توافقی
2 قطعه زمین کاربری مسکونی در ماسال
مساحت : 1940 قیمت : توافقی
3 قطعه زمین نسق دار در ماسال
مساحت : 748 قیمت : توافقی
فروش زمین 458 متری در ماسال
مساحت : 458 458000000 تومان
زمین 657 متری سند دار در ماسال
مساحت : 657 قیمت : توافقی
فروش زمین 402 متری در ماسال
مساحت : 402 قیمت : توافقی
فروش زمین 1300متری در مرکیه ماسال
مساحت : 1300 قیمت : توافقی